Op 5 juni heeft in Utrecht de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade plaatsgevonden.
De dag was een groot succes. 's Morgens is de dag geopend door Rector Magnificus Hans Stoof. Daarna was er een interessante lezing door Robbert Dijkgraaf over de mooie wiskunde achter de deeltjesfysica, geillustreerd met voorbeelden van hoe vermoedens van fysici leidden tot elegante wiskundige verbanden.
Na de lunch vond de wedstrijd plaats. De 25 teams stortten zich, verdeeld over lokalen in het Minnaertgebouw en BuysBallotLaboratorium, op 12 zeer verschillende opgaven, van kansrekening tot numerieke lineaire algebra en van analyse tot combinatoriek.
De deelnemers konden daarna op de AllOptions-borrel bijkomen en napraten over de opgaven. Ondertussen werden de opgaven door de juryleden nagekeken en werd de uitslag bepaald. Om zes uur was de uitslag bekend. De opgaven bleken zeer wisselend gemaakt; van 13 tot 139 punten in totaal voor de opgave. Maar in het algemeen bleken de opgaven goed gemaakt; 3,5 punt per team per opgave, tegen gemiddeld 2,5 in voorgaande jaren.
De prijzen voor beste eerstejaarsteam en de derde tot en met de eerste plaats werden uitgereikt door minister Ronald Plasterk. De wedstrijd is met 75 punten gewonnen door Hilbert Homies uit Utrecht.
Hierna is de dag voor deelnemers en betrokkenen informeel beeindigd met een diner in Mick O'Connels.
Onder het kopje 'Archief' is het opgaven- en antwoordenboekje te vinden, evenals de volledige uitslag met statistieken.

Het comité van aanbeveling voor de wedstrijd bestaat uit:

  • Frits Beukers, hoofd van het departement wiskunde in Utrecht;
  • Hans Stoof, rector magnificus van de Universiteit Utrecht;
  • Robbert Dijkgraaf, hoogleraar mathematical physics in Amsterdam en president van de KNAW.

De LIMO 2009 is georganiseerd door een commissie van A-Eskwadraat, de studievereniging van o.a. wiskunde in Utrecht.

Deze website is voor het laatst gewijzigd op maandag 8 juni.